Asal mula kenapa vegetarian DILARANG makan BAWANG!!

  • admin
  • Leave a comment
  • 30/12/2013
  • …http://hendri-liu.blogspot.com/2010/07/mengapa-bawang-goreng-dilarang-oleh.html Dalam agama Islam juga ada disinggung tentang bawang: Diriwayatkan oleh Abdul Aziz. Seseorang bertanya pada Anas, “Apa yang kau dengar dari sang Nabi tentang bawang putih?” Dia berkata, “Sang…